Er virksomheten din bærekraftig?

Er virksomheten din bærekraftig?

I dette blogginnlegget får du vite hva som er grå vekst, og hva som er grønn vekst. Du vil også bli informert om grønnvasking. Ved å vite om dette vil du enklere se om en virksomhet er bærekraftig. 

Grå og Grønn vekst

Grunnen til at det i dag er nødvendig og i det hele tatt å ha fokus på bærekraft  er at “vi ble vant til å sløse med lett tilgjengelige ressurser i industri, fiskeri, landbruk, transport og bygninger. Og hvor det var gratis å forurense” (Stoknes, 2019). Dette er det vi kaller 1900-tallets grå vekst modell. Grå vekst er en del av lineær økonomien som vi kan kalle “take-make-waste”-modellen. Ved å gå vekk fra en slik modell og i økende grad over på den mer miljøvennlige retningen får vi det som heter grønn vekst. 

Per Espen Stoknes starter en magma artikkel med å spørre oss; “Hvordan se forskjell på grå og grønn vekst” (Stoknes, 2019). Der beskriver han grønn vekst på følgende måte:

 “Grønn vekst er ment å beskrive et slik veikart for en omstilling fra en økonomi som spiser opp jorden, til en type økonomi som trives og vokser trygt innenfor jordens tålegrenser (og senest innen 2050). Det innebærer mer verdiskaping med mindre miljøbelastninger fra materialer og nye ressurser hentet fra naturen – hvilket betyr en stødig og rask dematerialisering av økonomien, for hvert år som går, og for hver krone med verdiskaping, i alle sektorer og i alle selskaper.” (Stoknes, 2019).

Bildet er tatt av Clker-Free-Vector-Images fra Pixabay

Grønn vekst er en del av det som kalles sirkulær økonomi. Du kjenner nok dette igjen med ord som resirkulering og gjenbruk. Dette er rett og slett det motsatte av bruk og kast samfunnet. Hele den sirkulære økonomien handler om å redusere ressursbruken og beholde ressursene lenger i verdikjeden. På en slik måte vil vi gjør som Stoknes sier ved ikke spise opp jorden, men heller leve trygt innenfor jordens tålegrenser.

Bildet er tatt av Ralf Vetterle fra Pixabay

Grønnvasking

Mange bedrifter ønsker å fremstå som samfunnsansvarlige, men får ikke dette til på rett måte da den mer miljøvennlige grønne retningen kan være dyrere. Når en virksomhet i dag fremstår som skadelig for miljøet kan det påvirke synet til potensielle kunder og arbeidstakere. Unge mennesker er opptatt av miljøet, og det er også de som skal styre fremtiden. 

Noen virksomheter vil fremstå som bærekraftig for å få med seg både de flinkeste arbeidstakerne og de fleste kunden. Det er ikke sikkert at denne virksomheten faktisk er så samfunnsansvarlig som de skal ha det til. Grønnvasking er derfor en misledende markedsføring der et produkt eller selskap vil fremstå som mer miljøvennlig enn som faktisk er tilfellet. De kan fremheve fokuset på de områdene som er bra, mens de totalt utelukker alt det negative.

Markedsførere og bærekraft

Forbrukere blir påvirket av markedsføring og det er derfor svært viktig at forbrukerne får den informasjonen de trenger til å gjøre et godt valg. En virksomhet kan grønnvasker et produkt og en stor mengde forbrukere er uviten med på å skade planeten. Dette er ikke en måte å gi forbrukeren den informasjonen de trenger. BI business review “Hva markedsføring er” forklarer at god markedsføring skaper verdi for kunde og samfunn, tar menneskers behov på alvor, informere publikum, styre forventninger og bidra til å ta gode beslutninger. Følger virksomheter denne formen for markedsføring vil vi unngå problemet med grønnvasking og samtidig få muligheten til å la forbrukere ta bedre valg. 

Kilder:

Hva markedsføring er.
Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *