Slik bruker SAS FNs bærekraftsmål til å bli mer bærekraftig

Slik bruker SAS FNs bærekraftsmål til å bli mer bærekraftig

“FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjemte ulikheter og stoppe klimaendringen innen 2030” (fn.no). For SAS vil det å stoppe klimaendringene være i fokus.

fn.no

Av de 17 bærekraftsmålene vil fire av dem være spesielt relevant for SAS. All informasjon er hentet fra sas.no/barekraft og sasgroup.net/sustainability

  • 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Ved å fly mer drivstoffeffektivt ved å utnytte kapasiteten til å frakte passasjerer og bagasje. Lavere drivstofforbruk fører til lavere drivstoffkostnader og vil redusere avgifter for utslipp.

  • 9. Industri, innovasjon og infrastruktur.

Det blir foretatt store investeringer i fly som skal øke komforten til reisen samtidig som utslippet fra de nye flyene er betydelig mindre. 

SAS og Airbus utvikler hybrid og helelektriske fly i storskala. Sammen øker de kunnskap gjennom forskningsprosjekt om muligheter og utfordringer rundt det å innføre slike nye typer fly.

  • 12. Ansvarlig forbruk og produksjon.

Ved å endre matembalasje om bord til mer bærekraftige varianter spares det opptil 51 tonn med plast i året. SAS har som mål at 100% av materialene i kundetilbudene skal være bærekraftige innen 2030. 

De bruker biodrivstoff i flyene som utgjør 100 tonn biobrensel hvert år. Dette er veldig lite i forhold til det totale årlige drivstofforbruket, noe de ønsker å endre ved å øke forbruket av biodrivstoff betydelig. Preem har nå en avtale med SAS slik at i 2023 kan de få tak i lokalt produsert biobrensel i storkala. 

  • 13. Stoppe klimaendringen.

De bruker dagens teklonlogi til å redusere klimapåvirkningen og innen 2030 skal  CO2-utslippet reduseres med 25% sammenlignet med 2005 ved å øke forbruket av biodrivstoff. Innen 2030 skal all innenrikstrafikk bruke kun biodrivstoff som utgjør 17% av trafikken. I 2050 skal karbonutslippet være redusert med 50% sammenlignet med 2005. 

bærekraftsrapport fra 2019

Bærekraftsrapport

Dette er kun en ekstremt kort og enkel forklaring på noen av tiltakene som blir gjort i forbindelse med bærekraftsmålene. Den fullstendige bærekraftsrapporten til SAS group finnes her. SAS er klar over at fly bidrar til til mye forurensende utslipp, og ønsker å bli et mer bærekraftig flyselskap som ikke er med på å ødelegge planeten, og fortsette å dekke vårt behov for å reise.

Kilder:

FN.no Bærekraftsmålene

SAS.no Bærekraft

sasgroup.net Bærekraftsrapport 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *