Tjen penger gjennom de fire delene av en forretningsmodell.

Tjen penger gjennom de fire delene av en forretningsmodell.

Hvordan tjener virksomheten din penger? Det enkle svaret vil være at det er på grunn av inntektene fra det som selges, men så enkel er det da ikke. Her skal vi nå gå litt dypere inn i hva som faktisk er grunnen til at en virksomhet tjener penger. Dette er de fire delene av en forretningsmodell.

Markedssegmentet 

Først må virksomheten finne ut hvilket marked de retter seg mot. Hvem er kunden, og hvor befinner de seg? Virksomheten finner da ut hvem de skal selge til og hvor de finner slike kunder. Over tid så kan man identifisere og analysere kundebehov i nye segmenter for videre innovasjon. 

Verdiløftet 

Hva er det som gjør at ditt produkt er så unikt fremfor andre tilbydere? Hvorfor skal kunden velge akkurat ditt produkt og ikke en konkurrent? Hvorfor er dette så verdifullt? Det er gjennom å svare på slike spørsmål at du finner ut hva det er virksomheten din selger som er verdifullt for kunden, og at du enklere kan la din virksomhet fokusere på sine styrker. For videre utvikling og innovasjon må virksomheten din stille spørsmål som: hvordan kan vi utvikle differensierende kundeverdi? 

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Leveringsverdien 

Ved å se på hvilke ressurser, samarbeidspartnere og aktiviteter som må til for å utføre det verdiløftet krever vil virksomheten klare å levere det som selges på best mulig måte. Hvordan skal kunden motta det som er lovet på best mulig måte? For å innovere leveringsverdien kan virksomheten identifisere nye og verdiskapende leveransemodeller.

Verdifangsten 

Hvordan ta betalt og tjene penger på det som selges gjennom verdien virksomheten har skapt? Her er det mulig å finne nye og bedre måter og tjener penger på, og dette må stadig jobbes mot for at virksomheten skal tjene mest mulig penger.

Bildet er tatt av Michal Jarmoluk fra Pixabay

Konklusjon

Veldig kort fortalt så skal en forretningsmodell fortelle hvilket marked man selger til (markedssegment), hva som gjør at kunden vil kjøpe produktet eller tjenesten fremfor andre konkurrenter (verdiløftet), hvordan produktet eller tjenesten leveres i lys av verdiløftet (leveringsverdi), og hvordan skape verdi slik at virksomheten kan tjene penger (verdifangst). Det er forretningsmodellen som forteller oss hvordan virksomheten tjener penger.

Kilder

Magma: fremtiden for forretningsmodell innovasjon i Norge

Feature image: Bildet er tatt av PublicDomainPictures fra Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *