Veien til en bærekraftig virksomhet gjennom grønn-vekst trappen

Veien til en bærekraftig virksomhet gjennom grønn-vekst trappen

Har du tenkt over hvordan en bedrift kan endre seg fullstendig fra en grå vekst modell til en grønn vekst modell? Per Espen Stoknes fra BI har skrevet i boken Bedriften om de stegene som må til for å gå mot den grønne veksten. Jeg har her utgangspunkt i kapittel 13. Bærekraft og Bedriften: Den Grønne Trappen.

Steg 1: Utvendig

Det utvendige som er synlig for alle samarbeidspartnere og kunder. Ofte det bedrifter ført gjør uten å gjøre så mye mer med de neste stegen. I dette steget så har det ikke blitt gjort noe innad i virksomheten slik som den daglige driften. De som kun fokuserer på det ytre, men ikke det indre når det kommer til bærekraft vil være det som kalles grønnvasking. 

Steg 2: Husrengjøring

Husrengjøringen blir å rydde opp i eget hus. Med dette menes arbeidsplassene og eiendelene. Forbedre avfallshåndtering gjennom resirkulering, eller bytte over til løsninger som skaper mindre avfall. Bruke energien mer effektivt ved å for eksempel gjøre bygningene selvforsynte av strøm gjennom solenergi. 

Steg 3: Leverandørkrav

Bedrifter kan bruke makten sin som innkjøpere til å kreve at leverandører følger de kravene som settes for å bli mer bærekraftig. Se for deg at du som leverandør er avhengig av inntekten fra den bedriften som presser deg, og den eneste muligheten du har for å beholde kundeforholdet er å høre på dem. Leverandører kan byttes ut, og derfor må de være fleksible for å holde på sine kunder. 

Steg 4: Driftomlegging

Drift er hele den prosessen som gjennomføres fra hvordan man produserer produktet eller tjenesten til det er mottatt av kunden. Ved å legge om hele driften til å bli mer miljøvennlig og samtidig sløse mindre med ressurser er man et godt steg mot en grønn vekst.

Steg 5: Produktportefølje

Heler produktporteføljen må byttes ut med produkter som er mindre belastende for miljøet, og samtidig tar mye bedre utnytte av de ressursene som brukes. I dag kaster vi 90% av de ressursene som brukes, så se for deg om de ressursene kan gjenbrukes i en mye større grad. Det vil ikke lenger være nødvendig å kjøpe nye råvarer hele tiden. Det å bestille nytt vil bli en “gammel måte” å drive virksomheter på.

Steg 6: Forretingsmodell

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay

Forretningsmodellen endres til det som skaper verdi for kunder på en unik og bærekraftig måte som forsterker konkurransefordelene.

Bedrifter som gjør disse endringene er også de mest lønnsomme. Sløsing av ressurser er det mest bortkastede vi mennesker driver med, og dette henger igjen fra 1900-tallet. Vi må våkne opp og se at 90% sløs er unødvendig, og dyrt. Ressursene vil bli brukt opp, og hvem skal da tjene penger? Ingen vil få noe når alt er tomt. Utnytt det vi har til det fulle, og vi vil aldri bruke opp planetens ressurser, og samtidig forbedre økonomien. 

Kilder

Per Espen Stoknes, feb. 2019.(Kapittel i Christensen, red, 2019, Bedriften, Oslo Universitetsforlaget) kapittel 13. Bærekraft og Bedriften: Den Grønne Trappen

Featured image: Tree photo created by jcomp – www.freepik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *