Løft bedriften til neste nivå med OKR

Løft bedriften til neste nivå med OKR

Mange bedrifter i Norge har ikke hørt om systemet, men de fleste suksessrike bedriftene rundt om i verden bruker det samme systemet for gjennomføring. 

Hva er OKR?

OKR står for Objective and Key Results. Et målsettingssystem der “objective” er hva du vil oppnå, og “Key Results” er hvordan vi vil oppnå det. OKR består av tre ingredienser.

Bildet er tatt av mohamed Hassan fra Pixabay
  1. Et dristig mål – Sett målet så høyt at om du feiler, vil du feile bedre enn andres suksess. Et eksempel på dette kan være at om du har som mål å øke omsetningen med 50% neste kvartal, men klarer bare å øke med 20% så har du fortsatt oppnådd suksess. I prosessen har du også lært hvordan du kan øke salget, og hva som fungerer, eller hva som ikke fungerer. Ferdigheter som kan bygges videre på til neste dristige mål. Vær idealistisk når slike mål settes, og ikke realistisk. Sett målet et steg tilbake fra hva som kan være umulig, slik at det kan være mulig. Et mål som kan se fullstendig umulig ut kan ha motsatt av ønsket effekt. Derfor er det viktig at målet skal være troverdig for å inspirere. 
  2. Nøkkelresultater for kvalitet og kvantitet – I forhold til det dristige målet så vil nøkkelresultater være mer jordnært og metrisk drevet. Dette er de resultatene som man kan se fremgang på, slik som inntekter, aktive brukere og tilfredshet. Et eksempel vil være å for eksempel utvikle 3 nye funksjoner i nettbutikken (kvantitet), og øke stabiliteten med 10% (kvalitet). Målet må bestå av både kvantitet og kvalitet for å være sterkt. 
  3. Fargekode innsjekking – Sjekk inn ukentlig, månedlig eller hvert kvartal med et resultat i fargekoder.

Key Result #1 Grønn – 70-100% måloppnåelse, fortsett med det du gjør.

Key Result #2 Gul – 30-80% måloppnåelse, bruk en gjenopprettingsplan.

Key Result #3 Rød – 0-30%% måloppnåelse gjenoppretting eller erstatt. 

Hvis Fargene er alltid grønne, og du alltid når 100% på målet, så har du gjort noe feil da målet ble satt. Det er ikke meningen at 100% skal treffes, og målet må være høyt nok til at det er realistisk å nå 70%+, men vanskelig. Justere vanskelighetsgraden slik at det vil være en blanding av grønt og gult i fargekodene, og da har du satt rette mål.

Sett et dristig mål som inspirerer deg, så finn en blanding av 3-5 kvalitet og kvantitet nøkkelresultater du kan måle, og gradvis benytt deg av fargekoder på resultatene for å utfordre, og være ansvarlig for resultatene.

Business photo created by yanalya – www.freepik.com

Slik kan du smart innføre OKR i din bedrift

For de ansatte i en bedrift kan endring være tungt og slitsomt. Spesielt for de som har jobbet der i mange år under de samme rutinene. Når plutselig disse rutinene skal endres og nye måter å drive på blir innført kan de skape dårlig stemning for de ansatte. Derfor er det viktig å gradvis gjør endringen rundt de viktigste lederene som er interessert i endring, og del informasjon på forhånd og gradvis lære og motivere de ansatte om OKR før det blir innført slik at det vil være positive tanker rundt det. Start i små grupper for å teste ut hva som fungerer, og so utvid det etterhvert som rutinene blir gode og overgangen ikke vil virke uferdig eller rotete. 

Kilder

OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021 av Karl Philip LundDecember 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *