Slik lærer jeg

Slik lærer jeg

Gjennom valgfaget Digital Markedsføring må jeg lære å gå ut av komfortsonen med å lage for eksempel denne videoen. Vi lærer gjennom hele livet, men som student er det å lære i et spesielt stort fokus. Jeg har derfor fått i oppdrag å fortelle hvordan jeg selv lærer best.

Lærer ved å:

  • Finne ut av ting selv.
  • Bruk av Google og Youtube.
  • Lære bort til andre.
  • Følge med i forelesninger (Ikke ta mer notater enn absolutt nødvendig).
  • Løse oppgaver sammen med andre (Diskusjoner).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *